شومیز دکمه چوبی

129,000 تومان
ذغالی
شتری
صورتی
+1
طوسی
 • جنس انغوره
 • فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا۴۲
 • قد کار ۵۲ سانت
 • دورسینه ۱۱۰ سانت
 • دورسینه با کشسانی ۱۲۵ سانت

بلوز فانتزی

89,000 تومان
 • جنس پنبه
 • فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا۴۲
 • قد کار ۶۵ سانت
 • دورسینه ۹۵ سانت درحالت عادی
 • دورسینه ۱۲۰ در حالت کشسانی

ست تاپ وشلوارک تابستانه

169,000 تومان
 • سایز مدیوم:قد تاپ ۶۵ سانت،دورسینه ۹۵ سانت درخالت عادی،دورسینه۱۱۵ سانت درحالت کشسانی
 • شلوارک:قد ۳۵ سانت،دورران ۶۰ سانت،دورران ۶۵ سانت درحالت کشسانی
 • دورکمر درحالت عادی ۶۰ سانت ،دورکمر درحالت کشسانی۱۰۰ سانت
 • جنس نخ وپنبه
 • سایز مدیوم مناسب سایز ۳۶-۳۸
 • سایز لارج مناسب سایز۴۰-۴۲

ست تاپ وشلوارک آسمونی

169,000 تومان
 • سایز مدیوم:قد تاپ ۶۵ سانت،دورسینه ۹۵ سانت درخالت عادی،دورسینه۱۱۵ سانت درحالت کشسانی
 • شلوارک:قد ۳۵ سانت،دورران ۶۰ سانت،دورران ۶۵ سانت درحالت کشسانی
 • دورکمر درحالت عادی ۶۰ سانت ،دورکمر درحالت کشسانی۱۰۰ سانت
 • جنس نخ وپنبه
 • سایز مدیوم مناسب سایز ۳۶-۳۸
 • سایز لارج مناسب سایز۴۰-۴۲

ست تاپ وشلوارک پاندا

169,000 تومان
 • سایز مدیوم:قد تاپ ۶۵ سانت،دورسینه ۹۵ سانت درخالت عادی،دورسینه۱۱۵ سانت درحالت کشسانی
 • شلوارک:قد ۳۵ سانت،دورران ۶۰ سانت،دورران ۶۵ سانت درحالت کشسانی
 • دورکمر درحالت عادی ۶۰ سانت ،دورکمر درحالت کشسانی۱۰۰ سانت
 • جنس نخ وپنبه
 • سایز مدیوم مناسب سایز ۳۶-۳۸
 • سایز لارج مناسب سایز۴۰-۴۲

ست تاپ وشلوارک خرگوش

169,000 تومان
 • سایز مدیوم:قد تاپ ۶۵ سانت،دورسینه ۹۵ سانت درخالت عادی،دورسینه۱۱۵ سانت درحالت کشسانی
 • شلوارک:قد ۳۵ سانت،دورران ۶۰ سانت،دورران ۶۵ سانت درحالت کشسانی
 • دورکمر درحالت عادی ۶۰ سانت ،دورکمر درحالت کشسانی۱۰۰ سانت
 • جنس نخ وپنبه
 • سایز مدیوم مناسب سایز ۳۶-۳۸
 • سایز لارج مناسب سایز۴۰-۴۲

ست تاپ وشلوارک سنجاب

169,000 تومان
 • سایز مدیوم:قد تاپ ۶۵ سانت،دورسینه ۹۵ سانت درخالت عادی،دورسینه۱۱۵ سانت درحالت کشسانی
 • شلوارک:قد ۳۵ سانت،دورران ۶۰ سانت،دورران ۶۵ سانت درحالت کشسانی
 • دورکمر درحالت عادی ۶۰ سانت ،دورکمر درحالت کشسانی۱۰۰ سانت
 • جنس نخ وپنبه
 • سایز مدیوم مناسب سایز ۳۶-۳۸
 • سایز لارج مناسب سایز ۴۰-۴۲