کت تدی

238,000 تومان
 • جنس تدی
 • فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا۴۲
 • قد کار ۶۰ سانت
 • دورسینه ۱۲۰ سانت
 • کاروارداتی

ست هودی وشلوارک تدی

258,000 تومان
 • ست هودی وشلوارک
 • جنس تدی
 • فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا۴۲
 • قد هودی ۵۰ سانت،دورسینه ۱۰۰ سانت تا۱۰۴ سانت کشسانی دارد
 • قدشلوارک ۳۸ سانت،دورکمر ۶۸ سانت،دورکمر تا۱۰۰ سانت کشسانی دارد
 • دورران ۶۰ سانت،دورران ۶۵ سانت با کشسانی

کت تک جیر سوییت

298,000 تومان
  • جنس جیر سوییت پشت مخمل
  دردوسایز مناسب سایز ۳۶ تا۴۲
  • سایزLقد ۵۲ سانت،دورسینه در حالت عادی ۱۰۰ سانت ،دورسینه در حالت کشسانی ۱۲۰ سانت
  • سایزXL:قد ۵۲ سانت ،دورسینه درحالت عادی ۱۰۸ سانت،دورسینه در حالت کشسانی ۱۲۸ سانت

مانتو مخمل کبریتی ۲

299,000 تومان
 • جنس پارچه مخمل کبریتی
 • فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا۴۲
 • قد ۸۰ سانت
 • دورسینه ۱۱۵ سانت
 • کمردار

هودی دو جیب

258,000 تومان
 • هودی دو‌جیب

  • حنس دورس پنبه
  • قد ۷۰ سانت
  • دورسینه ۱۵۰ سانت
  • استایل ازاد
  • فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا۴۶

ست دورس تو کرک نایک

495,000 تومان
 • جنس دورس سه نخ تو کرکی
 • سایز بلوز فری سایز قد ۶۶ سانت دورسینه ۱۲۰ سانت ،دورسینه ۱۴۰ سانت در حالت کشسانی
 • شلوار سایز L:قد شلوار ۱۰۵ سانت،دورران ۶۰ تا۶۷ سانت کشسانی،پورکمر ۷۰ تا۱۰۰ سانت
 • شلوارسایز XL:قد ۱۰۵ سانت،دورران ۶۴ تا۸۰ سانت کشسانی
 • دورکمر ۸۰ تا۱۱۰ سانت کشسانی

هودی تدی

268,000 تومان
 • جنس تدی
 • فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا۴۶
 • قد ۷۵ سانت
 • دورسینه ۱۶۰ سانت
 • استایل ازاد

هودی کلاهدار

85,000 تومان
 • هودی کلاهدار پاییزهجنس دیور کاور جلو توردار فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا ۴۴ قد ۸۰ سانت،دورسینه ۱۱۰ سانت،کشسانی ۱۳۰ سانت جنس دیور کاور جلو توردار فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا ۴۴ قد ۸۰ سانت،دورسینه ۱۱۰ سانت،کشسانی ۱۳۰ سانت

مانتو مخمل کبریتی

299,000 تومان
 • جنس مخمل کبریتی
 • فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا۴۲
 • قد ۸۰ سانت
 • دورسینه ۱۲۰ سانت

هودی کلاهدار

325,000 تومان
 • س دورس پنبه
 • فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا۴۴
 • قد ۶۸ سانت
 • دورسینه ۱۳۰ سانت
 • استایل ازاد

هودی دورنگ

258,000 تومان
جنس حوله ای
 • فری سایز مناسب ساسیز ۳۶ تا۴۲
 • قد ۸۵ سانت
 • دورسینه ۱۱۰ سانت
 • دورسینه ۱۳۰ سانت در حالت کشسانی

هودی حوله ای

240,000 تومان
 • هودی حوله ای

  هودی حوله ای

  ,

  • جنس حوله ای
  • فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا۴۲
  • قد ۷۰ سانت
  • دورسینه ۱۲۰ سانت

هودی کیمونو

298,000 تومان
 1. هودی کلاهدار
  • جنس دورس پنبه تو کرکی
  • قدکار ۶۰ سانت
  • دورسینه ۱۳۰ سانتتا۱۴۵ سانت کشسانی
  • فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا۴۴

هودی زیپ دار

298,000 تومان
هودی پاییزه
 • قد ۶۵ سانت،دورسینه ۱۳۰ سانت جمس دورس پنبه توکرکی زیپ این کار کاملا باز و بسته میشود و میتواند کامل بسته باشد✅
 • فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا۴۲
 • قواره کیمونو

مانتو چهارخونه پشمی

299,000 تومان
  • مانتو چهارخونه پشمی

   • جنس موهر پشمی
   • فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا۴۶
   • قد کار ۸۳ سانت
   • دورسینه ۱۲۰ سانت
   • دورسینه ۱۳۶ سانت با کشسانی
   • استایل ازاد

ست هودی وشلوار زیپ دار

375,000 تومان
 • ست هودی و شلوار وارداتی

  تومان۳۷۵,۰۰۰

  جنس دورس تو کرک فری سایز ۳۶_۴۲ قد شلوار ۱۱۵ سانت دوکمر در حالت عادی ۷۰ سانت دورکمر۱۱۰ سانت در حالت کشسانی دورران ۶۰ سانت در حالت عادی،دورران ۸۸ سانت در حالت کشسانی قد هودی ۴۵ سانت،دورسینه ۹۰ سانت در حالت عادی،دورسینه ۱۱۰ سانت درحالت کشسانی

بلوز کیمونو

298,000 تومان
 • جنس دورس تو کرکی
 • فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا۴۲
 • دورسینه ازاد ۱۲۵ سانت
 • دورکمر ۸۰ سانت در حالت عادی،دورکمر ۱۲۰ سانت در حالت کشسانی
 • قد ۵۵ سانت

پلیور روباه

188,000 تومان
 • دورس روباه

  • دورس
  • قد کار ۶۲ سانت
  • دورسینه در حالت عادی ۹۸ سانت
  • دورسینه در حالت کشسانی ۱۲۰ سانت
  • جنس دورس تو کرک
  • فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا۴۲ گاها۴۴

هودی استین تدی

195,000 تومان
 • جنس مخمل کوبیده کریستالی
 • وارداتی
 • استین تدی
 • فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا۴۶
 • قد ۷۵ سانت
 • دورسینه ۱۳۰ سانت

دورس کلاهدار

285,000 تومان
  • دورس کلاهدار

   • کاپشن کتی کلاهدار
   • جنس دورس وپنبه تو کرکی،و چرم لاتکس
   • پشت کتان
   • تماما ترکفری سایز مناسب سایز ۳۶تا ۴۲ گاها۴۴
   • قد ۸۵ سانت.دورسینه ۱۱۶ سانت
   • استایل ازاد

ست هودی وشلواروارداتی

350,000 تومان
 • ست هودی و شلوار

  • جنس دورس تو کرکی
  • شلوار :قد ۱۰۰ سانت،دورکمر ۷۰ سانت در خالت عادی ۱۱۰ سانت در حالت کشسانی
  • دور ران ۶۰ سانت در حالت عادی،دور ران ۸۰ سانت در حالت کشسانی
  • هودی:قد ۵۲ سانت،دورسینه ۱۲۴ سانت
  • دورکمر ۶۰ سانت در خالت عادی،۱۲۰ سانت در حالت کشسانی
  • فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا۴۲

تونیک استین خرسی

329,000 تومان
 • تونیک استین خرسی

  ,

  • جنس دورس توکرک
  • فری سایز ۳۶ تا۴۴
  • قد کار ۸۰ سانت
  • دورسینه ۱۲۰ سانت در حالت عادی
  • دورسینه ۱۴۰ سانت در حالت کشسانی
  • کیفیت بینظیر

پلیور فلاور

395,000 تومان

پلیور زارافلاور,

 • جنس دورس ۳نخ تو کرکی
 • قد ۷۳ سانت
 • دورسینه ازاد
 • قواره کیمونو طرح Flower zara