شلوار بافت وارداتی

375,000 تومان
 • شلوار بافت وارداتی
 • جنس بافت ظریف ولخت
 • دوکمر ۷۵ درحالت عادی
 • دورکمر ۱۲۴ در حالت کشسانی
 • دورران ۷۰ سانت در حالت عادی
 • دورران ۱۰۰ سانت در حالت کشسانی
 • قد کار ۱۰۸ سانت
 • فری سایز مناسب سایز ۳۸ تا۴۴

ست تدی

268,000 تومان
 • جنس تدی
 • فری سایز مناسب ۳۶ تا۴۲
 • قد بلوز ۶۵ سانت،دورسینه ۱۱۰ سانت درحالت عادی،دورسینه ۱۲۴ درحالت کشسانی
 • شلوار قد ۹۵ سانت،دورکمر ۷۰ سانت درحالت عادی،دورکمر ۱۰۰ سانت درحالت کشسانی
 • دورران ۷۰ سانت درحالت عادی،دورران ۸۰ سانت درحالت کشسانی

شلواروارداتی بغل دکمه

199,000 تومان
 • جنس مخمل کوبیده
 • فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا۴۲
 • قد ۱۱۰ سانت
 • دورکمر ۶۵ سانت درحالت عادی
 • دورکمر ۱۱۰ سانت درحالت کشسانی
 • دورکمر ۶۴ سانت درحالت عادی
 • دورکمر ۱۱۰ سانت درحالت کشسانی

ست هودی وشلوارک تدی

258,000 تومان
 • ست هودی وشلوارک
 • جنس تدی
 • فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا۴۲
 • قد هودی ۵۰ سانت،دورسینه ۱۰۰ سانت تا۱۰۴ سانت کشسانی دارد
 • قدشلوارک ۳۸ سانت،دورکمر ۶۸ سانت،دورکمر تا۱۰۰ سانت کشسانی دارد
 • دورران ۶۰ سانت،دورران ۶۵ سانت با کشسانی

لگ چرم توکرک

199,000 تومان
 • لگ چرم توکرک
 • سایز لارج: دورکمر ۶۴ سانت در حالت عادی،دورکمر ۸۰ سانت در حالت کشسانی،دورران ۵۰ سانت در حالت عادی،دورران ۶۴ سانت در حالت کشسانی،قد ۹۰ سانت
 • سایز ایکس لارج:دورکمر ۸۰ سانت درحالت عادی،دورکمر ۹۰ سانت درحالت کشسانی،دورران ۵۲ سانت در حالت عادی،دورران ۶۶ سانت درحالت کشسانی قد۹۰ سانت
 • سایز دوایکس لارج:دورکمر ۸۴ سانت درحالت عادی،دورکمر۱۰۰ سانت درحالت کشسانی،دورران ۵۴ سانت،دورران ۶۸ سانت درحالت کشسانی،قد۹۰ سانت

شلوار جیر سوییت

89,000 تومان
  • سایز ۳۶ دورکمر ۷۰ با کشسانی ۸۸،دورباسن عادی ۸۰ با کشسانی ۹۶،دورران ۴۸ با کشانی ۵۶،قد۸۵ سانت
  • سایز ۳۸دورکمر ۷۲ با کشسانی۹۰،دورباسن۸۶ با کشسانی ۹۶،دورران۵۰ با کشسانی ۵۸ قد۸۸
  • سایز۴۰دورکنر ۷۰ با کشسانی ۹۲،دورباسن ۸۶با کشسانی۹۸،دورباسن ۵۹ با کشسانی۵۸،قد۸۸
  • سایز۴۲دورکمر ۸۰ با کشسانی۹۸،دورباسن۹۰با کشسانی۱۰۶،دورران ۵۴ تا ۶۲،قد۸۸
  • سایز۴۲دورکمر۸۰ با کشسانی ۹۸،دورباسن۹۰تا۱۰۶،دورباسن۵۶تا۶۴،قد۸۹
  • سایز۴۴دورکمر۸۴ سانت،۱۰۴ سانت با کشسانی،دورباسن ۹۴تا۱۱۰،دورران۵۶تا۶۴.قد۹۰سانت

شلوار قلبی

69,000 تومان
 • فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا۴۲
 • قد ۹۰ سانت
 • دورکمر ۶۴ سانت در حالت عادی
 • دورکمر ۱۲۴ سانت در حالت کشسانی
 • دورران ۶۰ سانت،دورران ۷۰ سانت در خالت کشسانی
 • جنس پنبه

شلوارک فانتزی

49,000 تومان
 • دور کمر ۶۸ ،با کشسانی۱۰۲ سانت
 • دور ران ۴۸ ،با کشسانی ۶۰ سانت
 • کمر کش قابل تنظیم
 • جنس نخ وپنبه
 • فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا۴۲

شلوار مخمل کبریتی

215,000 تومان
  • جنس مخمل
 • فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا۴۲
 • قد ۹۵ سانت
 • دورکمر در حالت عادی ۶۰ سانت
 • دورکمر ۹۰ سانت در حالت کشسانی
 • دورران ۵۲ سانت
 • دورران ۷۶ سانت در حالت کشسانی

شلواربگ چرم

198,000 تومان
 • سایز ۳۸ قد۱۰۵ سانت،دورکمر ۶۰ سانت،دورکمر۸۶ سانت در حالت کشسانی،دورران۵۴ سانت حالت عادی،۶۴ سانت در حالت کشسانی
 • سایز۴۰ قد ۱۰۵ سانت،دورکمر۶۰ سانت حالت عادی ،دورکمر ۹۰سانت در حالت کشسانی،دورران۵۶ سانت،دورران ۷۶ سانت در حالت کشسانی
 • سایز ۴۲ قد ۱۰۵ سانت،دورکمر ۶۰ حالت عادی ،دورکمر۱۰۰ در حالت کشسانی،دورران۶۰ تا۷۰ سانت کشسانی
 • سایز۴۴قد ۱۰۵ سانت،دورکمر ۶۰ ،دورکمر ۱۱۰ در حالت کشسانی،دورران ۶۲ تا۷۲ سانت کشسانی

شلواربگ مخمل کریستالی

198,000 تومان
  • جنس مخمل کوبیده کریستالی تماما ترک
 • فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا۴۴
 • دورکمر۷۰ سانت
 • دورکمر تا۱۲۰ سانت کشسانی دارد
 • قد ۱۱۰ سانت
 • دورران ۶۸ سانت،با کشسانی ۷۰ سانت
 • استایل ازاد

شلوارجین مشکی چاکدار

258,000 تومان
 • سایز ۳۶:قد ۱۰۷ سانت،دورران ۴۹ سانت،دورران در حالت کشسانی ۶۲ سانت،دورکمر ۶۶،دورکمر درحالت کشسانی ۸۰
 • سایز ۳۸:قد ۱۰۷ سانت،دورران ۵۰ سانت تا ۶۲ سانت کشسانی،دورکمر ۶۸ سانت تا ۸۲ سانت کشسانی
 • سایز۴۰:قد ۱۰۷ سانت،دورران ۵۱ تا۶۳سانت کشسانی،دورکمر۷۰ تا۸۴،سانت کشسانی
 • سایز ۴۲-۴۴قد ۱۰۷ سانت،دورران ۵۲ تا۶۴ سانت کشسانی،دورکمر ۷۲ تا۸۶ سانت کشسانی

شلوارجین جلو چاکدار

258,000 تومان
 • سایز ۳۶:قد ۱۰۷ سانت،دورران ۴۹ سانت،دورران در حالت کشسانی ۶۲ سانت،دورکمر ۶۶،دورکمر درحالت کشسانی ۸۰
 • سایز ۳۸:قد ۱۰۷ سانت،دورران ۵۰ سانت تا ۶۲ سانت کشسانی،دورکمر ۶۸ سانت تا ۸۲ سانت کشسانی
 • سایز۴۰:قد ۱۰۷ سانت،دورران ۵۱ تا۶۳سانت کشسانی،دورکمر۷۰ تا۸۴،سانت کشسانی
 • سایز ۴۲-۴۴قد ۱۰۷ سانت،دورران ۵۲ تا۶۴ سانت کشسانی،دورکمر ۷۲ تا۸۶ سانت کشسانی

شلواربگ نایک

288,000 تومان
 • جنس دورس تو کرکی
 • فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا۴۲
 • قد کار۱۱۰ سانت
 • دورکمر۷۶ سانت،دورکمر ۱۲۰ سانت در حالت کشسانی
 • دورران ۶۲ سانت،دورران ۷۰ سانت کشسانی

ست هودی وشلوار زیپ دار

375,000 تومان
 • ست هودی و شلوار وارداتی

  تومان۳۷۵,۰۰۰

  جنس دورس تو کرک فری سایز ۳۶_۴۲ قد شلوار ۱۱۵ سانت دوکمر در حالت عادی ۷۰ سانت دورکمر۱۱۰ سانت در حالت کشسانی دورران ۶۰ سانت در حالت عادی،دورران ۸۸ سانت در حالت کشسانی قد هودی ۴۵ سانت،دورسینه ۹۰ سانت در حالت عادی،دورسینه ۱۱۰ سانت درحالت کشسانی