شلوارمام استایل

حشلوار مام استایل 

سایز ۳۶:قد ۹۰ سانت،دورکمر ۶۰ سانت در حالت عادی با کشسانی ۹۰ سانت،دورران ۶۰ تا۶۴ سانت کشسانی

سایز ۳۸:قد ۹۰ سانت،دورکمر۶۲ تا۹۲ سانت کشسانی،دورران ۶۱ تا۶۵سانت کشسانی

سایز ۴۰:قد ۹۰ سانت،دورکمر ۶۴ تا۹۴ سانت کشسانی،دورران‌۶۲ تا۶۶ سانت کشسانی

سایز ۴۲:قد ۹۰ سانت،دورکمر۶۶ تا۹۶ سانت کشسانی.دورران ۶۳ تا ۶۷ سانت کشسانی

سایز ۴۴:قد ۹۰!سانت،دورکمر ۶۸ تا۹۸ سانت کشسانی،دورران ۶۴تا ۶۸ سانت کشسانی

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

اطلاعات بیشتر

سایز

36, 38, 40, 42, 44