شومیزوارداتی

148,000 تومان
 • جنس بوکله بافت پرزدار
 • پارچه تماما ترک ،فوق العاده لطیف
 • دورسینه ازاد
 • دورکمر درحالت عادی ۸۰ سانت،دورکمر درحالت کشسانی ۱۲۰ سانت
 • فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا۴۲

شومیز هاوایی

148,000 تومان
 • تاپ شومیز
 • نخ کتان پوبلین تمام نخ
 • دو سایز L,XL مناسب سایز ۳۶ تا۴۲
 • سایز L:قد ۵۳ سانت،دورسینه ۹۸سانت
 • یایزXL:قد ۵۰ سانت ،دورسینه ۱۰۶ سانت

شومیز دکلته

114,000 تومان
 • نیم تنه دکلته
 • قد ۵۰سانت
 • دورسینه ۹۶ سانت در حالت  عادی
 • دور سینه ۱۳۰سانت در حالت کشسانی
 • قد استین ۵۳ سانت
 • استایل ازاد
 • جنس حریر شیفون ترک
 • فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا۴۲

شومیز پشت پاپیونی

158,000 تومان
 • شومیز
 • فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا۴۲
 • قد ۵۰ سانت،دورسینه ۱۰۰ سانت در حالت عادی،در خالت کشسانی ۱۱۰ سانت
 • دورکمر در حالت عادی ۸۰ سانت،در حالت کشسانی ۱۰۰ سانت
 • جنس پارچه  لکسوس رگه دار ترک

تاپ ۳ دکمه

69,000 تومان
 • تاپ
 • جنس نخ وپنبه بسیار خنک
 • دوسایز m,L مناسب سایز ۳۶ تا۴۲ برای ۴۴ جذب
 • M:قد ۶۲سانت،دورسینه ۸۴،در حالت کشسانی ۱۰۰
 • L:قد ۶۸ دورسینه ۹۶ ،درحالت کشسانی ۱۲۴ سانت

شومیز دکمه چوبی

189,000 تومان
 • جنس انغوره
 • فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا۴۲
 • قد کار ۵۲ سانت
 • دورسینه ۱۱۰ سانت
 • دورسینه با کشسانی ۱۲۵ سانت

تاپ عروسکی

125,000 تومان
 • قد ۵۶ سانت
 • دورسینه ۹۲ سانت در حالت عادی ،۱۲۰ سانت در حالت کشسانی
 • دورکمر در حالت عادی ۶۰،در حالت کشسانی ۱۰۰ سانت
 • فری سایز مناسب سلیز ۳۶ تا۴۲
 • جنس کریسپو کتان نخ اهاردار ،بسیارلخت و نرم

شومیزعروسکی

148,000 تومان
 • تاپ شومیز جنس نخ ترک کریپسو اهار دار
 • فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا۴۲
 • قد کار ۵۹ سانت
 • دورسینه ۱۰۶ سانت

ژیله بافت یقه هفت

95,000 تومان
 • ژیله بافت یقه هفت

  ,

  • جنس بافت
  • فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا۴۴
  • قد ۶۳ سانت
  • دورسینه ۹۶ سانت در حالت عادی
  • دورسینه ۱۴۰ سانت در حالت کشسانی

شومیز یقه اسکی

208,000 تومان
  • چجنس بوکله _بافت تماما ترک

 • فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا۴۴
 • قد ۶۰ سانت
 • دورسینه ۱۳۰ سانت
 • سرشونه رومی

شومیز چهارخونه پشمی

259,000 تومان
 • شومیز چهارخونه پشمی

  • جنس موهر بوکله پشمی
  • قد کار ۶۶ سانت
  • دورسینه ۱۰۶ سانت
  • پارچه تماما ترک
  • فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا۴۲

پلیور روباه

188,000 تومان
 • دورس روباه

  • دورس
  • قد کار ۶۲ سانت
  • دورسینه در حالت عادی ۹۸ سانت
  • دورسینه در حالت کشسانی ۱۲۰ سانت
  • جنس دورس تو کرک
  • فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا۴۲ گاها۴۴

شومیز پشت ضربدری

195,000 تومان
 • جنس بوکله بافت تماما ترک
 • فری سایز مناسب سایز ۳۶ تا۴۸
 • قد ۵۸ سانت
 • استایل ازاد